Κέντρο Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας
Κέντρο Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

210 6383070-2 & 210 6383528

 

Το Κέντρο Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένη και εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από Φυσικοθεραπευτές παίδων, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς και Παιδοψυχολόγους, προσφέροντας όλες τις υπηρεσίες της παιδιατρικής αποκατάστασης και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές.

Στόχος της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας είναι να εκπαιδεύσει το παιδί έτσι ώστε να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο κοντά στη φυσιολογική του κίνηση. Η Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία προάγει τις κινητικές λειτουργίες και δεξιότητες, ενισχύει την αισθητηριακή ανάπτυξη, υποστηρίζει το μυοσκελετικό και καρδιοαναπναυστικό σύστημα και προετοιμάζει την ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό, ακολουθείται εξατομικευμένο πρόγραμμα και πρωτόκολλο θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες του, την προσωπικότητα του και τους στόχους του ίδιου και της οικογένειας του.

Για ραντεβού: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00

Στελέχωση:

Νικόλαος Πανώριος
Ευδοξία Μαυρατζώτη
Ιωάννα Παπαδημητρίου
Παναγιώτης Μπούρος - Εργοθεραπευτής
Βασιλική Πεντελεμίδου - Λογοθεραπεύτρια
Φωτεινή Χρυσοδακτύλου - Λογοπαιδικός