Διαιτολογικό-Διατροφολογικό
Διαιτολογικό-Διατροφολογικό

Τηλέφωνο επικοινωνίας

210 6383000,
210 6383070-2

 

Στελέχωση:

Χριστίνα Κονδύλη
Μαρία Σκουρολιάκου