Δερματολογικό
Δερματολογικό

Τηλέφωνο επικοινωνίας

210 6383000,
210 6383070-2

 

Στο Δερματολογικό Τμήμα εξετάζονται και αντιμετωπίζονται βρέφη και παιδιά με παθήσεις του δέρματος και των εξαρτημάτων (τρίχες, νύχια) από εξειδικευμένους ιατρούς. Επίσης, αντιμετωπίζονται παιδιά με παθήσεις του δέρματος που υπάρχουν από τη γέννηση ή εμφανίζονται αργότερα όπως και παιδιά με αδιάγνωστα συστηματικά νοσήματα που η δερματολογική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό θα βοηθήσει πιθανά στη διάγνωση και αντιμετώπιση τους.

Πραγματοποιείται έλεγχος σπίλων καθώς και αγγειακών βλαβών και θεραπείες δερματολογικών παθήσεων όπως πχ. αφαίρεση μολυσματικής τερμίνθου και καυτηριασμοί μυρμηκιών και θηλωμάτων.

Στελέχωση

Τάλια Τσιβιτανίδου-Κακούρου
Δημήτριος Σγούρος
Δημήτριος Πανουργιάς